Świetlica

dzieci podczas zajęć plastycznych.jpg

Świetlicowe newsy:

Dzień Chłopaka w świetlicy

ZAPISY DO ŚWIETLICY 2023/2024

KOLEJNY OGROMNY SUKCES ŚWIETLICZAKA

Nagrody w konkursie "Kto Ty jesteś? Polak mały"

Warzywno - owocowy tydzień w świetlicy

SUKCES ŚWIETLICZAKA - NAGRODZONY ARTEM

W POSZUKIWANIU WIOSNY - ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE W ŚWIETLICY

DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY

LAUREACI VI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ

SUKCES ŚWIETLICZAKA

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

KONCERT Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

NOWY KSIĘGOZBIÓR W ŚWIETLICY

ŚWIETLICZAKI NA TROPIE ... KOLORÓW ŚWIATA

SUKCES ŚWITLICZAKÓW

DZIEŃ CHŁOPAKA W ŚWIETLICY

JESIEŃ W ŚWIETLICY 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE W ŚWIETLICY

ŚWIETLICA GOTOWA NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY

OGROMNY SUKCES ŚWIETLICZAKA

ŚWIETLICA W AKCJI EDUKACYJNEJ #ZDROWOROSNA 2023

Godziny pracy świetlicy: 

poniedziałek: 6.15 - 16.15 
wtorek: 6.15 - 16.15 
środa: 6.15 - 16.15 
czwartek: 6.15 - 16.15 
piątek: 6.15 - 16.15 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to:   

 • zabawy ruchowe na Magicznym Dywanie,   
 • zajęcia kreatywne,   
 • Kodowanie na dywanie- nauka podstaw programowania,   
 • zajęcia plastyczne,   
 • czytelnicze,   
 • ruchowe,   
 • muzyczne,   
 • matematyczne,   
 • komputerowe,   
 • gry i zabawy stolikowe.  

Nasi uczniowie biorą również udział w zabawach tematycznych. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna dołączyła do Ogólnopolskiego Programu „Uczymy dzieci programować”. Dzieci mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe na Magicznym Dywanie, dlatego też poświęca się im dużo czasu. 

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży. Praca świetlicy sprzyja w szczególności umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych. 

Cele i zadania działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej

Zapisy dzieci do świetlicy 

Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów) pracujących. Podczas zapisu dziecka do świetlicy wymagane są: 

 • Wypełniona "Karta zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023"  (załącznik)

Dzieci opuszczają świetlicę pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub same na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców.

Właściwe zachowanie uczniów przebywających w świetlicy określa regulamin świetlicy.

Pliki do pobrania