Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

rekrutacja 2.png

REKRUTACJA TRWA OD 1.03.2023 r. DO 27.03.2023 r.

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - TUTAJ

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

  

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy.

Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. 

Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

 

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie określenia kryteriów i wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy