Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

rekrutacja 2.png

REKRUTACJA TRWA OD 01.03.2024 r. DO 29.03.2024 r.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

  

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W tym roku rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie za pomocą platformy, na której rodzic zakłada konto dla kandydata i wypełnia wniosek online. Link do rekrutacji:

https://pulawy.rekrutacje.edu.pl/

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy.

Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. 

Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

 

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie określenia kryteriów i wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy