Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

rekrutacja 2.png

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy.  

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023. 

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. 

 

  

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy.

Uchwała Rady Miasta Puławy ws. kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych. 

Sieć szkół i ich obwody.