Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Widok z góry na  kolorowe kredki z notatnikiem i naklejkami na białym biurku.jpg

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy.  

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Oświadczenie. 

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. 

Oświadczenie woli. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

  

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I na rok szkolny 2021/2022. 

Uchwała Rady Miasta Puławy ws. kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych. 

Sieć szkół i ich obwody.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.  

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły. 

Oświadczenie woli klasa 1.  

Informacje dodatkowe do wniosku- klasa 1.