Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Iwona Oleksiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Cezary Koszałka

Skarbnik Rady Rodziców: Iwona Samuła

Sekretarz Rady Rodziców: Dawid Ścierzyński

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

0a: Weronika Kuryłowicz
1a: Karolina Krajewska
1b: Beata Cieślak-Gregorczyk
2a: Edyta Opolska-Osuch
2b: Krystyna Czech
3a: Sabina Szatkowska
3b: Iwona Oleksiewicz
3c: Barbara Amanowicz
4a: Aneta Bomba
4b: Dagmara Rokita
5a: Maria Wicher
5b: Anna Bielawska - Rojczyk
5c: Piotr Nikoniuk
6a: Cezary Koszałka
7a: Iwona Samuła
7b: Aleksandra Kacperek
7c: Dawid Ścierzyński
7d: Wioletta Wrótniak
8a: Anna Oleśkiewicz - Gąsior
8b: Rafał Narożnik
8c: Aleksandra  Gieras
8d: Beata Kozłowska
8e: Agnieszka Kuba

Wpłaty na Radę Rodziców

Uczniowie klas I - VIII : 40,00 zł rocznie za jedno dziecko.
Jeżeli do Szkoły uczęszcza 2 i więcej dzieci, to wpłata wynosi 50,00 zł rocznie.
Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr rachunku: 17 8741 0004 0080 2141 2000 0010