Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców: Iwona Oleksiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Cezary Koszałka

Skarbnik Rady Rodziców: Agnieszka Bachan

Sekretarz Rady Rodziców: Beata Kozłowska

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

0a: Katarzyna Bińczak
0b: Emilia Guzowska
1a: Agnieszka Bachan
1b: Adrianna Winiecka
1c: Alicja Bil-Traciłowska
2a: Iwona Oleksiewicz
2b: Aleksandra Billewicz
3a: Karolina Krajewska
3b: Beata Cieślak - Gregorczyk
4a: Sylwia Szczepanik
4b: Dorota Soszka
5a: Sabina Szatkowska
5b: Iwona Oleksiewicz
5c: Monika Kowalik
6a: Joanna Poterek
6b: Anna Tarczyńska
7a: Beata Kozłowska
7b: Anna Chęć
7c: Piotr Nikoniuk
8a: Cezary Koszałka


Wpłaty na Radę Rodziców

Uczniowie klas I - VIII : 50,00 zł rocznie za jedno dziecko, 30 zł rocznie za drugie dziecko.
Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr rachunku: 17 8741 0004 0080 2141 2000 0010