Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Iwona Oleksiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Cezary Koszałka

Skarbnik Rady Rodziców: Krystyna Czech

Sekretarz Rady Rodziców: Beata Kozłowska

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

0a: Agnieszka Bachan
0b: Adrianna Winiecka
1a: Iwona Oleksiewicz
1b: Aleksandra Billewicz
2a: Karolina Krajewska
2b: Anna Olejarz
3a: Sylwia Cieślak
3b: Krystyna Czech
4a: Jakub Woźniakowski
4b: Iwona Oleksiewicz
4c: Ilona Gowin
5a: Aleksandra Samcik
5b: Beata Ambryszewska
6a: Beata Kozłowska
6b: Anna Bielawska – Rojczyk
6c: Justyna Łukasik
7a: Cezary Koszałka
8a: Anna Malicka
8b: Aleksandra Kacperek
8c: Aleksandra Gieras
8d: Iwona Łopatek


Wpłaty na Radę Rodziców

Uczniowie klas I - VIII : 40,00 zł rocznie za jedno dziecko.
Jeżeli do Szkoły uczęszcza 2 i więcej dzieci, to wpłata wynosi 50,00 zł rocznie.
Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr rachunku: 17 8741 0004 0080 2141 2000 0010