Stołówka

Różne pokrojone owoce w białej ceramicznej misce.jpg

JADŁOSPIS

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rozpoczynamy pracę w systemie i-opłaty.

Hasło i login do Państwa indywidualnego konta jest do odbioru u wychowawców klas.

Przez system będą Państwo:

- dokonywać opłat za posiłki

- zgłaszać nieobecności.

Płatności za obiady za każdy miesiąc proszę dokonywać do 5-go dnia danego miesiąca przez stronę iopłaty po zalogowaniu na indywidualne konto.

Login i hasło do logowania rozdawane są przez wychowawców klas.

Proszę nie wpłacać pieniędzy na dotychczasowe konto bankowe!!!

Od 3 października uczniowie jedzą obiady po okazaniu karty elektronicznej (do odbioru u wychowawców klas).

Nieobecności proszę zgłaszać przez system iopłaty po zalogowaniu na indywidualne konto do godziny 8:30 (po tej godzinie system nie uwzględni zgłoszenia).

Proszę o uzupełnienie w systemie nr konta do zwrotu nadpłaty za posiłki (zwracanej na koniec roku szkolnego).

Celem rezygnacji z obiadów należy złożyć deklarację o rezygnacji z posiłków, w przeciwnym razie opłata za posiłki będzie naliczana.

Numer telefonu do kontaktu w sprawie obiadów 81 45 86 507

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ:

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
2. Posiłki wydawane są w godz. 11:20-14:30.
3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki.
4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4.
6. Jadłospis na dany tydzień zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.
8. Wpłaty za posiłki uiszcza się wyłącznie przelewem na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Pliki do pobrania