Stołówka

Różne pokrojone owoce w białej ceramicznej misce.jpg

JADŁOSPIS

INFORMACJA O OPŁATACH

Opłata za obiady na miesiąc MAJ

Uczniowie 17 x 3,80 = 64,60 zł

Pracownicy 17 x 10,00 = 170,00 zł

Wpłata za obiady wyłącznie przelewem na konto PKO S.A.

90 1020 3219 0000 9302 0168 4430

  1. Wpłat należy dokonać do dnia 28.04.2022r.

  2. Przy wpłatach po terminie obiady będą wydawane od dnia, w którym wpłynęła opłata.

  3. W przypadku ZGŁOSZONEGO odpisu oraz jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opłaty - KWOTĘ WPŁATY należy uzgodnić indywidualnie z panią intendent tel. (81) 4586507

  4. W przypadku nieobecności dziecka w szkole odwołania obiadów należy dokonać danego dnia najpóźniej do godziny 8:30 tel. (81) 4586507

  5. Kartki obiadowe uczniów będą do odbioru u wychowawców klas.

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ:

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
2. Posiłki wydawane są w godz. 11:20-14:30.
3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłki.
4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4.
6. Jadłospis na dany tydzień zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.
8. Wpłaty za posiłki uiszcza się wyłącznie przelewem na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Pliki do pobrania