Stołówka

Różne pokrojone owoce w białej ceramicznej misce.jpg

JADŁOSPIS

OGŁOSZENIE

Opłata za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ

 WSZYSTKICH RODZICÓW MAJĄCYCH JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁATY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (81) 4586500 (prosić panią intendent)

Opłata za obiady na miesiąc grudzień dla uczniów:
16 x 3,80 = 60,80 zł

PRACOWNICY- 16 x 8,80 = 140,80 zł.

Od 10.11.2021 r. wpłaty za obiady wyłącznie przelewem na konto PKO S.A.

90 1020 3219 0000 9302 0168 4430

 Wpłaty za obiady  należy dokonać  do dnia 30.11.2021r. 

 Przy wpłatach po terminie obiady będą wydawane od dnia, w którym wpłynęła opłata.                                         

 

  •  W przypadku ZGŁOSZONEGO odpisu oraz jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opłaty - KWOTĘ WPŁATY należy uzgodnić indywidualnie z panią intendent tel. (81) 4586500
  •  W przypadku nieobecności dziecka w szkole odwołania obiadów należy dokonać danego dnia najpóźniej do godziny 8:30 tel. (81) 4586500
  •  Kartki obiadowe uczniów będą do odbioru u wychowawców klas.

 

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ! 


1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej. 
2. Posiłki wydawane są w godz. 11.20 – 14.30. 
3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 
4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej. 
5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4. 
6. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień. 
7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej. 
8. Wpłaty na posiłki na dany miesiąc przyjmuje intendent na końcu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, które potwierdzone są dowodem wpłaty. 

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach 

 
Regulamin korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach 

 
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji 

 

Pliki do pobrania