Logopeda

kolorowe kostki z literami.jpg

W szkole pracuje logopeda - terapeuta.
Funkcję tę pełni mgr 
Ewa Kowalczyk

Godziny pracy

Poniedziałek

    10:30 – 11:30

    12:15 – 14:15

Środa:

     08:40 – 09:40

      10:30 – 11:30

Piątek:

     12:35 – 13:35

 Kim jest logopeda?
To terapeuta zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Jakie są najczęściej spotykane wady wymowy?
1. Seplenienie

*międzyzębowe

*boczne

*boczne miękkie

*deformacja głosek przedniojęzykowo - zębowych (s,z,c,dz)

*deformacja głosek przedniojęzykowo - dziąsłowych (sz,ż,cz,dż)

*deformacja głosek palatalnych (ś, ć, ź, dź)

  1. Funkcjonalne nosowanie otwarte.

  2. Funkcjonalne nosowanie zamknięte.

  3. Wymowa bezdźwięczna.

  4. Wadliwe realizacje głoski r.

Zadaniem logopedy szkolnego jest:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Terapia zaburzeń mowy polega na :
* usprawnianiu narządów mowy (języka, warg, szczęki dolnej, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy),
* ćwiczeniach oddechowych,
* ćwiczeniach uwagi słuchowej i słuchu fonemowego (identyfikowanie i różnicowanie   dźwięków mowy i innych),
* wywoływanie, utrwalanie i automatyzowanie prawidłowej wymowy.

Logopeda pracuje w pokoju 30.