III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane"

Podziękowania dla sponsorów (zobacz)

Wyniki konkursu (zobacz)

Wirtualna wystawa nagrodzonych prac (zobacz)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane".

Konkurs przeprowadzany jest w 102. rocznicę urodzin wielkiego poety. Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, poetę pokolenia Kolumbów, powstańca warszawskiego, wielkiego Polaka.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

       -  Ministra Edukacji i Nauki,

       -  Marszałka Województwa Lubelskiego,

       -  Lubelskiego Kuratora Oświaty,

       -  Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie,

       -  Prezydenta Miasta Puławy.

 

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie 102. rocznicy urodzin poety.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

Informacje na temat konkursu oraz plakat do pobrania znajdują się w załącznikach.

Termin nadsyłania prac : 1 marca - 30 kwietnia 2023r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

Plakat.jpg