Zamówienia publiczne

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
  • inne szczególne wymagania Zamawiającego: artykuły spożywcze z czytelnym składem oraz datą przydatności do spożycia na opakowaniu, opakowania zamknięte, w dobrym stanie
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

 

 

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

                                             ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Ilość

JM

Netto

Ilość x cena netto

VAT

Brutto

1

Cukier kryształ 1kg

100

kg

 

 

 

 

2

Cukier trzcinowy nierafinowany 1kg

100

kg

 

 

 

 

3

Kasza gryczana prażona, cała 1kg

50

kg

 

 

 

 

4

Kasza jęczmienna perłowa, średnia 1kg

100

kg

 

 

 

 

5

Kasza manna 1kg

10

kg

 

 

 

 

6

Kasza bulgur 5kg

20

Szt.

 

 

 

 

7

Kasza kuskus 300g

30

Szt.

 

 

 

 

8

Kasza jaglana 1kg

30

Szt.

 

 

 

 

9

Płatki owsiane ‘’górskie’’ 500g

10

Szt.

 

 

 

 

10

Płatki ryżowe 250g

10

Szt.

 

 

 

 

11

Płatki Corn Flakes 250g

10

Szt.

 

 

 

 

12

Kuleczki czekoladowe wielozbożowe 250g

10

Szt.

 

 

 

 

13

Granola różne rodzaje (czekoladowa, orzechowa, owocowa) 350g

10

Szt.

 

 

 

 

14

Makaron wstążka cięta 2 kg typu Lubella  lub równoważnik - durum

80

Szt.

 

 

 

 

 

15

Makaron spaghetti 1 kg typu Lubella lub równoważnik - durum

150

Szt.

 

 

 

 

16

Makaron łazanki 2 kg typu Lubella lub równoważnik - durum

20

Szt.

 

 

 

 

17

Makaron nitka cięta 2 kg typu Lubella lub równoważnik - drum

80

Szt.

 

 

 

 

19

Makaron świderki 2 kg typu Lubella lub równoważnik - durum

100

Szt.

 

 

 

 

20

Makaron kokardki 2 kg typu Lubella lub równoważnik - durum

100

Szt.

 

 

 

 

21

Makaron rurka 2kg typu Lubella lub równoważnik - durum

100

Szt

 

 

 

 

22

Makaron razowy pióro 400g

200

 

 

 

 

 

23

Makaron zacierka jajeczna 250g

50

Szt.

 

 

 

 

24

Makaron muszelka  400g typu Lubella lub równoważnik-durum

50

Szt.

 

 

 

 

25

Mąka pszenna 1kg  typ 500 lub 550

500

Kg

 

 

 

 

26

Mąka ziemniaczana 1kg

50

Kg

 

 

 

 

27

Ryż paraboliczny 5 kg

200

Kg

 

 

 

 

28

Sól  kuchenna 1 kg

100

Szt.

 

 

 

 

29

Sól himalajska różowa 350g

100

Szt.

 

 

 

 

30

Ketchup łagodny i pikantny  450g min. 160g pomidorów w 100g produktu bez konserwantów

50

Szt.

 

 

 

 

31

Kwasek cytrynowy 20g

50

Szt.

 

 

 

 

32

Liście laurowe 20g

50

Szt.

 

 

 

 

33

Majeranek Prymat lub Kamis 20g

100

Szt.

 

 

 

 

34

Papryka mielona słodka Prymat lub Kamis 20g

200

Szt.

 

 

 

 

35

Papryka mielona ostra Prymat lub Kamis 20g

200

Szt.

 

 

 

 

36

Pieprz czarny mielony Prymat lub Kamis 20g

200

Szt.

 

 

 

 

37

Pieprz ziołowy Prymat lub Kamis 20G

400

Szt.

 

 

 

 

38

Koperek suszony 10g

100

Szt.

 

 

 

 

39

Przyprawa curry

20

Szt.

 

 

 

 

40

Przyprawa do mięsa: wieprzowego, karkówki, gulaszu, bez glutaminianu, 20g typu Prymat lub równoważnik

100

Szt.

 

 

 

 

41

Ziele angielskie 20g

100

Szt.

 

 

 

 

42

Czosnek granulowany 20g

100

Szt.

 

 

 

 

43

Bazylia 10g

50

Szt.

 

 

 

 

44

Oregano10g

50

Szt.

 

 

 

 

45

Curry 20g

50

Szt.

 

 

 

 

46

Curcuma 15g

50

Szt.

 

 

 

 

47

Tymianek 10g

50

Szt.

 

 

 

 

48

Cynamon 15g

50

Szt.

 

 

 

 

49

Przyprawa do kurczaka 30g, bez glutaminianu sodu, bez konserwantów

50

Szt.

 

 

 

 

50

Zioła prowansalskie 10g

50

Szt.

 

 

 

 

51

Rodzynki 200g bez sztucznych dodatków, bez siarki

50

Szt.

 

 

 

 

52

Kisiel owocowy z cukrem 77g, różne smaki, bez konserwantów, Winiary lub równoważnik 

50

Szt.

 

 

 

 

53

Budyń z cukrem 60g, różne smaki, bez konserwantów, Winiary lub równoważnik

50

Szt.

 

 

 

 

54

Przyprawa warzywna z warzyw suszonych, bez dodatku soli bez glutaminianu 1 kg

50

Szt.

 

 

 

 

55

Zakwas do żuru w płynie 500ml bez konserwantów, z naturalnych składników

100

Szt.

 

 

 

 

56

Szczaw pasteryzowany, bez konserwantów, słoik 320 ml

100

Szt.

 

 

 

 

57

Suszone pomidory krojone w oleju roślinnym, słoik 280g/160g

100

Szt.

 

 

 

 

58

Dżem owocowy (truskawka, brzoskwinia) 220g-230g  (min. 100g owoców  w 100g produktu), słodzony sokiem jabłkowym

500

Szt.

 

 

 

 

59

Musztarda stołowa 210g

50

Szt.

 

 

 

 

60

Chrzan 300g, min. 50% korzenia chrzanu

50

Szt.

 

 

 

 

61

Olej rzepakowy 1 litr rafinowany (kwasy jednonienasycone min. 50%, kwasy wielonienasycone max. 40%)

400

Szt.

 

 

 

 

 

62

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 0,5 l

10

Szt.

 

 

 

 

63

Oliwki czarne i zielone słoik 900g

50

Szt.

 

 

 

 

64

Herbata ekspresowa owocowa, wysokiej jakości - 20 torebek, 34g

50

Szt.

 

 

 

 

65

Herbata Lipton ekspresowa 100 torebek

20

Szt

 

 

 

 

66

Herbata zielona liściasta 100g

20

Szt.

 

 

 

 

67

Herbata Rooibos ekspresowa 20 torebek x 1,5g

20

Szt.

 

 

 

 

68

Mięta 34g herbata ekspresowa

20

Szt.

 

 

 

 

69

Rumianek 30g herbata ekspresowa

20

Szt.

 

 

 

 

70

 Groch łupany 500g

100

Szt.

 

 

 

 

71

Fasola typu „Jaś” 500g

50

Szt.

 

 

 

 

72

Fasola drobna 500g

50

Szt.

 

 

 

 

73

Soczewica czerwona 1kg

50

Szt.

 

 

 

 

74

Ciecierzyca ziarno 400g

20

Szt.

 

 

 

 

75

Koncentrat pomidorowy 30%, bez konserwantów 190g Dawtona lub Łowicz

250

Szt.

 

 

 

 

76

Koncentrat pomidorowy 30% 900g

100

Szt.

 

 

 

 

77

Przecier pomidorowy 500g karton

400

Szt.

 

 

 

 

78

Miód naturalny pszczeli 400g, produkt najwyższej jakości, bez dodatków, wyłącznie polski (nie z terenów UE lub spoza UE)

 50

Szt.

 

 

 

 

79

Jabłka prażone słoik 900g, bez konserwantów

50

Szt.

 

 

 

 

80

Brzoskwinie w syropie 820g

50

Szt.

 

 

 

 

81

Ananas kawałki w syropie 565g

10

Szt.

 

 

 

 

82

Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5l

200

Szt.

 

 

 

 

83

Kawa zbożowa rozpuszczalna  bez sztucznych dodatków i barwników 150g

50

Szt.

 

 

 

 

84

Kakao naturalne ciemne 200g

50

Szt.

 

 

 

 

85

Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym puszka 170 g

40

Szt.

 

 

 

 

86

Hummus 180g (klasyczny, z papryką, z suszonymi pomidorami

40

Szt.

 

 

 

 

87

Majonez 700 ml Winiary

20

Szt.

 

 

 

 

88

Koncentrat barszczu czerwonego butelka 300ml

20

Szt.

 

 

 

 

89

Ogórki konserwowe masa 840g/490g

20

Szt.

 

 

 

 

90

Chrupki kukurydziane kręcone 25g

300

Szt.

 

 

 

 

91

Chrupki bananowe 15g

200

Szt.

 

 

 

 

92

Chipsy owocowe: gruszka, jabłko plastry 18g

200

Szt.

 

 

 

 

93

Truskawka suszona plastry 10g

200

Szt.

 

 

 

 

94

Batonik czekoladowo-zbożowy o obniżonej zawartości cukru 25g, Flips lub równoważnik

300

Szt.

 

 

 

 

95

Wafle ryżowe w polewie malinowej 24g

100

Szt.

 

 

 

 

96

Wafle kukurydziane o smaku pizzy 22g, Sante lub równoważnik

200

Szt.

 

 

 

 

97

Podpłomyki bez cukru 70g

200

Szt.

 

 

 

 

98

Snacki poppcornowe 35g, Sante lub równoważnik

300

Szt.

 

 

 

 

99

Ciasteczka owsiane różne smaki 30g Sante lub równoważnik

100

Szt.

 

 

 

 

100

Cisteczka zbożowe typu fit, bez cukru, różne smaki: kakaowe, z jagodą, z morelą 50g

100

Szt.

 

 

 

 

101

Herbatniki szkolne 30g

100

szt

 

 

 

 

102

Baton zbożowy Crunchy Sante 40g, różne smaki

200

Szt.

 

 

 

 

103

Sok ze słomką 100% 200ml kartonik, różne smaki

1000

Szt.

 

 

 

 

104

Mus owocowy  100% 100ml, różne smaki

1000

Szt.

 

 

 

 

105

Sok przecierowy butelka plastikowa z „dzióbkiem” Kubuś lub równoważnik 300ml, różne smaki

1000

Szt.

 

 

 

 

106

Napój migdałowo-owsiany, migdałowy lub owsiany  1l

50

Szt.

 

 

 

 

107

Owoce suszone, żurawina 100g, skład:  min.60% owocu, cukier, olej słonecznikowy, bez konserwantów, Sante lub równoważnik

200

Szt.

 

 

 

 

108

Migdały całe 100g

100

Szt.

 

 

 

 

109

Pestki słonecznika, łuskane 100g

50

Szt.

 

 

 

 

110

Pestki dyni, łuskane 100g

50

Szt.

 

 

 

 

111

Czekolada gorzka min 64% kakao, 90g

400

Szt.

 

 

 

 

112

Jajka duże L63-73g, skorupka nieuszkodzona o czystym wyglądzie, jaja oznakowane pieczęcią

3000

Szt.

 

 

 

 

                                                                                     

Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

 

 

 

 

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa mięsa         i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
  • inne szczególne wymagania Zamawiającego: mięso świeże, nie mrożone, sprężyste, o charakterystycznej dla danego rodzaju barwie i zapachu, wędliny świeże z datą przydatności do spożycia na opakowaniu
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

 

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej

MIĘSO I WYROBY MIĘSNE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

JM

Netto

Ilość x cena netto

VAT

Brutto

1

Schab b/k św.

350

kg

 

 

 

 

2

Szynka b/k św., waga jednostkowa do 8 kg

600

kg

 

 

 

 

3

Karczek wieprzowy

350

kg

 

 

 

 

4

Szponder wołowy św.

100

kg

 

 

 

 

5

Smalec tradycyjnie wytapiany, kostka

50

kg

 

 

 

 

6

Słonina wieprzowa

10

kg

 

 

 

 

7

Ćwiartka z kurczaka św.

300

kg

 

 

 

 

8

Udziec z kurczaka św.

600

kg

 

 

 

 

9

Pałka z kurczaka św.

100

kg

 

 

 

 

10

Filet z kurczaka św.

600

kg

 

 

 

 

11

Filet z indyka św.

100

kg

 

 

 

 

12

Kurczaki św.

10

kg

 

 

 

 

13

Żeberka wieprzowe św. trójkąty

200

kg

 

 

 

 

14

Kiełbasa wieprzowa - min.  70 % mięsa wieprzowego, Lipsko śląska lub podwawelska, bez fosforanów

100

kg

 

 

 

 

15

Filet z kurczaka – min 96% fileta z kurczaka Nikpol lub równoważnik

20

kg

 

 

 

 

16

Wędlina „Piecówka”, 108g mięsa na 100g produktu gotowego, Nikpol lub równoważnik

20

kg

 

 

 

 

17

Parówki z szynki lub fileta z indyka  min 90% mięsa, bez MOM, bez glutaminianu monosodowego, barwników, fosforanów Łukosz, Tarczyński lub JBB, lub równoważnik

20

kg

 

 

 

 

18

Pasztet z indyka Premium, 110g mięsa na 110g Łukosz lub równoważnik

10

kg

 

 

 

 

 

               Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa mrożonek do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
  • inne szczególne wymagania Zamawiającego: mrożonki nie naszą śladów wcześniejszego rozmrożenia, nie są zbrylone, opakowania zamknięte, w dobrym stanie
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

 

 

 

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa mrożonek do stołówki szkolnej

 

MROŻONKI

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość

JM

Netto

Ilość x cena netto

VAT

Brutto

1

Mieszanka kompotowa – min. 5-składnikowa (śliwki bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki, agrest, aronia..), 2,5 kg

150

Szt.

 

 

 

 

2

Czarna porzeczka 2,5kg

50

Szt.

 

 

 

 

3

Truskawki mrożone 2,5 kg

100

Szt.

 

 

 

 

4

Maliny mrożone 2,5kg

10

Szt.

 

 

 

 

5

Wiśnie mrożone 2,5 kg

50

Szt.

 

 

 

 

6

Włoszczyzna  paski 2,5kg

50

Szt.

 

 

 

 

7

Fasolka szparagowa cięta 2,5kg (żółta i zielona)

20

Szt.

 

 

 

 

8

Brukselka 2,5 kg

10

Szt.

 

 

 

 

9

Kalafior różyczki 2,5 kg

50

Szt.

 

 

 

 

10

Brokuł różyczki 2,5 kg

50

Szt.

 

 

 

 

11

Szpinak rozdrobniony  2,5 kg

20

Szt.

 

 

 

 

12

Groszek zielony 2,5kg

10

Szt.

 

 

 

 

13

Marchewka mini 2,5kg

50

Szt.

 

 

 

 

14

Marchew kostka 2,5 kg

20

Szt.

 

 

 

 

15

Dynia kostka 2,5 kg

20

Szt.

 

 

 

 

16

Kukurydza ziarno 2,5 kg

20

Szt.

 

 

 

 

17

Cukinia plastry 2,5 kg

20

Szt.

 

 

 

 

 

               Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa nabiału do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
  • inne szczególne wymagania Zamawiającego: opakowania produktów w stanie dobrym, z widocznym składem oraz datą przydatności do spożycia na opakowaniu
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

 

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa nabiału do stołówki szkolnej

NABIAŁ

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

JM

Netto

Ilość x cena netto

VAT

Brutto

1

Jogurt naturalny 400g, kubek, czysty skład, bez zagęstników, typu Jogobella lub równoważnik

300

Szt.

 

 

 

 

2

Masło ekstra o zawartości tłuszczu 82% św. 200g

250

Szt.

 

 

 

 

3

Masło klarowane 500g

20

Szt.

 

 

 

 

4

Mleko 2% tłuszczu UHT, karton 1l

300

Szt.

 

 

 

 

5

Mleko pasteryzowane, mikrofiltrowane, św., butelka 1l

 

 

 

 

 

 

  6

Ser żółty plastry, różne rodzaje: 150g (królewski, masdamer, tylżycki, salami, gołda)

300

Szt.

 

 

 

 

7

Ser twarogowy półtłusty, kostka

300

Kg

 

 

 

 

  8

Śmietanka kremowa UHT 30%, karton 500ml

50

Szt.

 

 

 

 

  9

Śmietana  18% do zup i sosów w kubku 400g

1000

Szt.

 

 

 

 

 10

Jogurt owocowy  – różne smaki: brzoskwinia, poziomka, malina, wiśnia, truskawka) 150g typu Jogobella lub równoważnik, bez sztucznych dodatków i zagęstników, prosty skład (mleko, kultury barterii, owoce)

200

Szt.

 

 

 

 

11

Jogurt biszkoptowy 120g typu Danone lub równoważnik

100

Szt.

 

 

 

 

 12

Serek homogenizowany 125g typu Rolmlecz lub równoważnik, smak: czekoladowy, waniliowy

100

Szt.

 

 

 

 

13

Ser sałatkowo-kanapkowy typu Feta, 45% tłuszczu 270g

50

Szt.

 

 

 

 

 

 

 

               Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa pieczywa do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

 

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa pieczywa do stołówki szkolnej

PIECZYWO

         

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Ilość

JM

Netto

Ilość x

cena netto

VAT

Brutto

 

PIECZYWO

 

 

 

 

 

 

1

Chleb na zakwasie 600g, typu baltonowski (mąka żytnia, mąka pszenna, naturalny zakwas żytni, sól, bez sztucznych dodatków i barwników)

Szt.

300

 

 

 

 

2

Bułka grahamka 50g

Szt.

5000

 

 

 

 

3

Bułka wieloziarnista 80g (mieszanka ziaren, mąka pszenna, drożdże, sól, zez sztucznych dodatków)

Szt.

5000

 

 

 

 

4

Drożdżówka z nadzieniem (ser, budyń, marmolada, jagody , jabłka, bez sztucznych dodatków) 60g

Szt.

400

 

 

 

 

5

Bułka wrocławska 400g

Szt.

300

 

 

 

 

6

Chałka drożdżowa 400g

Szt.

300

 

 

 

 

7

Bułeczki maślane 50 g, max 10g cukru w 100g produktu

Szt.

1000

 

 

 

 

8

Mini pizza z serem 70-80g (bez sztucznych dodatków)

Szt.

200

 

 

 

 

9

Bułka tarta 500g

Szt.

300

 

 

 

 

 

 

               Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa ryb do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
  • inne szczególne wymagania Zamawiającego: możliwość zakupu makreli wędzonej na sztu
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

sprzedaż i dostawa ryb do stołówki szkolnej

 

RYBY

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

JM

Netto

Ilość x cena netto

VAT

Brutto

1

Filet mrożony z miruny, bez skóry , SHP - bez lodu

800

kg

 

 

 

 

2

Filet mrożony czarniak, bez skóry, SHP - bez lodu

100

kg

 

 

 

 

3

Filet mrożony z łososia z/s 1,4-1,8 kg,, TRYM D, VAC

50

kg

 

 

 

 

4

Makrela wędzona GMP (możliwość zakupu pojedynczych sztuk)

15

kg

 

 

 

 

 

 

 

               Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa świeżych warzyw i owoców do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.12.2024r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
  • inne szczególne wymagania Zamawiającego: warzywa i owoce świeże, o charakterystycznym dla danej odmiany wyglądzie i zapachu, bez śladów zepsucia, zwiędnięcia, jędrne, owoce słodkie, dojrzałe
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej

WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

1

Buraki ćwikłowe

kg

200

 

 

 

 

2

Cebula

kg

200

 

 

 

 

3

Czosnek - główka

Szt.

50

 

 

 

 

4

Kapusta biała

kg.

150

 

 

 

 

5

Kapusta czerwona

kg

50

 

 

 

 

6

Kapusta włoska

Szt.

50

 

 

 

 

7

Kapusta pekińska

kg

100

 

 

 

 

8

Kalafior świeży

Szt.

50

 

 

 

 

9

Koper świeży

pęczek

50

 

 

 

 

10

Pietruszka – korzeń

kg

100

 

 

 

 

11

Nać pietruszki

pęczek

100

 

 

 

 

12

Marchew

Kg

200

 

 

 

 

13

Por

Szt.

50

 

 

 

 

14

Seler – korzeń

kg

100

 

 

 

 

15

Papryka czerwona i żółta polska

kg

50

 

 

 

 

16

Papryka czerwona i żółta import

kg

50

 

 

 

 

17

Sałata masłowa krucha

Szt.

200

 

 

 

 

18

Ogórki kiszone

kg

100

 

 

 

 

19

Ogórki zielone polskie

kg

100

 

 

 

 

20

Ogórki zielone import

kg

100

 

 

 

 

21

Pomidory polskie

kg

100

 

 

 

 

22

Pomidory import

kg

100

 

 

 

 

23

Szczypiorek

pęczek

100

 

 

 

 

24

Rzodkiewka czerwona

pęczek

50

 

 

 

 

25

Pieczarki

kg

50

 

 

 

 

26

Kapusta kiszona

kg

100

 

 

 

 

27

Ziemniaki

kg

2000

 

 

 

 

28

Sałata lodowa

Szt.

100

 

 

 

 

29

Banan – żółty, twardy

Kg

300

 

 

 

 

30

Cytryny

Kg

50

 

 

 

 

31

Gruszki deserowe

Kg

200

 

 

 

 

32

Jabłka deserowe polskie

Kg

500

 

 

 

 

33

Pomarańcze-słodkie

kg

200

 

 

 

 

34

Mandarynki – słodkie, bezpestkowe

kg

200

 

 

 

 

35

Kiwi-słodkie

kg

100

 

 

 

 

36

Winogron biały, różowy

kg

50

 

 

 

 

37

Śliwka

kg

50

 

 

 

 

38

Pomidor cherry

kg

20

 

 

 

 

                                            

                                                                                     

 

 

 

 

Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł

 

 

Puławy, dnia 16.07.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 K. K. Baczyńskiego w Puławach zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.:  „Sprzedaż i dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej”
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamówień publicznych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert
  • termin realizacji zamówienia 01.09.2024r. – 31.08.2025r.
  • warunki płatności: przelew 14 dni
 • Kryterium oceny oferty jest cena.
 • W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „DRUK OFERTY” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • korespondencją pocztową poleconą przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sp2@um.pulawy.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2024r. do godz. 10.00

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone

- inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n. _______”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
 • Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który spełnia stawiane warunki określone przez Zamawiającego oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
 • Nie dopuszcza się negocjowania (dialogowania) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 Edyta Białota - Chaber

DRUK OFERTY

DANE WYKONAWCY/ DOSTAWCY

NAZWA:

ADRES:

TELEFON/FAX;

NIP:

REGON;

NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES E-MAIL:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania p.n.:

dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej

WYROBY GARMAZERYJNE

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Ilość

JM

Netto

Ilość x cena netto

VAT

Brutto

1

Pierogi z serem, świeże, (twaróg, kasza manna, cukier)  max. 10g cukru w 100g gotowego produktu

200

kg

 

 

 

 

2

Pierogi ruskie, świeże,  (twaróg, ziemniaki, cebula, olej rzepakowy, przyprawy naturalne),  zawartość sera min.40%

200

kg

 

 

 

 

3

Pierogi z soczewicą, świeże, (soczewica, ziemniaki, cebula, olej rzepakowy, przyprawy naturalne)

100

kg

 

 

 

 

4

Pyzy z mięsem wieprzowym, świeże, (ciasto ziemniaczane, mięso wieprzowe, cebula, olej rzepakowy, przyprawy naturalne)

100

kg

 

 

 

 

 

 

 

               Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości:

Netto:

Słownie netto:

Podatek VAT:

Brutto:

Słownie brutto:

 

Termin realizacji zadania:

Deklaruję realizację zadnia w terminie 01.09.2024r.-31.08.2025r.

 

Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 

 

_______________________

(Data, podpis i pieczątka osób wskazanych

w dokumencie upoważniającym do wystąpienia

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

Uwaga! Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy                         w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art.297 Kodeksu Karnego.