Bezpieczeństwo

Inspektor Ochrony Danych


Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - Grzegorzem Lądem - można się skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem:
ul. M. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy

Tel. 609 193 008

Adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl.