Egzamin ósmoklasisty

żółta ósemka na asfalcie.jpg

Przebieg egzaminu ósmoklasisty 

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
  1. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
  1. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎ 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne 

Poniżej udostępniamy link do wszystkich informacji na temat egzaminu ósmoklasisty:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&o-e#o-egzaminie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. Trzymamy kciuki za naszych Uczniów.