Program Comenius 2009-2011

W roku szkolnym 2009/2010 nasza Szkoła przystąpiła do programu Socrates Comenius i w latach 2009 - 2011 realizowała wraz z 8 innymi europejskimi szkołami projekt wielostronny pt:" Growing Friendship Through Fertivals" ("Poznanie tradycji świątecznych jako element pogłębiający przyjaźń pomiędzy krajami europejskimi"). W ramach projektu w listopadzie w Hannowerze w Niemczech odbyło się spotkanie robocze nauczycieli szkół partnerskich.

 

SZKOŁY PARTNERSKIE:

1. Great Creaton Primary School, Northampton (Anglia)

2. G. S. Wettbergen, Hannover (Niemcy)

3. Akarkoy Ilkogretim Okulu, Karaman (Turcja)

4. Celip Moli de Vent, Tarragona (Hiszpania)

5. Blakeley Heath Primary School, Wolverhampton (Anglia)

6. Centralskolan Al Huda, Stockholm (Szwecja)

7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, Puławy (Polska)

8. Zakladna Skola s materskou skolou, Bratislava (Słowacja)

9. 109 Primary School "Hristo Smirnensky", Sofia (Bułgaria)

 

Wizyta robocza w Niemczech 

W dniach 26 - 29 listopada 2009 r. trzech nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu roboczym Programu Comenius dotyczącego realizacji wielostronnego projektu. W spotkaniu wzięli udział: Magdalena Gawrońska - szkolny koordynator projektu, Halina Daniel - dyrektor szkoły i Maria Sikora - nauczyciel. Szkoła GRUNDSCHULE WETTBERGEN położona jest w południowej części Hannoweru, stolicy Saksoni Niższej. Około 30% uczniów ma status emigrantów. Ich rodzice przybyli do Hannoweu z Turcji, Hiszpani, Polski i Rosji. W trakcie wizyty przedstawiciele naszej szkoły poznali metody pracy w szkole niemieckiej i brali udział w pracy nad projektem. Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w Wielkiej Brytanii na przełomie stycznia i lutego 2010 r. 

Wizyta robocza w Anglii 

W dniach 27.01. - 02.02.2010 r. pięć nauczycielek naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu roboczym Programu Comenius w Anglii: p. dyrektor Halina Daniel, Magdalena Gawrońska, Renata Szelewicka - Karolik, Małgorzata Szymanek i Jolanta Ciesielska.  W trakcie wizyty zaproszeni goście zapoznali się z funkcjonowaniem i wyposażeniem obydwu szkół. Poznali atmosferę panującą w gronie dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców, organizację i pracę dyrektora i nauczycieli. Wszyscy zapoznali się z charakterem pracy nauczycieli w świetlicy, w bibliotece oraz obserwowali lekcje matematyki, informatyki, plastyki i w klasach młodszych. Uczniowie przedstawili program artystyczny, podczas którego odśpiewano hymn Comeniusa oraz podarowano gościom symboliczne prezenty. Dużą atrakcją było zwiedzenie fabryki Cadbury zajmującej się produkcją słodyczy oraz Warwick Castle jednego z najpiękniejszych brytyjskich średniowiecznych zamków. Słuchaliśmy opowieści o zdradzie, torturach, pasji władzy oraz przede wszystkim o fascynujących ludziach, czasach i wydarzeniach. W trakcie wizyty odbyły się spotkania robocze. Opracowano cele, terminy i program dalszej współpracy. Na koniec podsumowano całą wizytę i ustalono termin kolejnego spotkania w Szwecji. 

Wizyta robocza w Szwecji

W dniach 29.04. - 02.05.2010 r. odbyła się wizyta robocza w Szwecji. Tym razem pojechały: p. dyrektor Halina Daniel, p. Magdalena Gawrońska, p. Anna Michniewska, p. Agnieszka Jakubczyk i p. Bogusława Kozłowska - Panek. Szkoła CENTRISKOLAN AL-HUDA jest położona na przedmieściach Sztokholmu. Jest w niej około 90 uczniów w wieku od 6-16 lat. Prawie wszyscy uczniowie pochodzą z krajów arabskich i posługują się językiem arabskim jako pierwszym. Wszyscy goście zwiedzali szkołę i obserwowali zajęcia. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali część artystyczną, podczas której wymieniono się pamiątkami. Zaproszeni nauczyciele zwiedzali Sztokholm oraz brali udział w spotkaniach roboczych dotyczących realizacji działań wynikających z programu Comenius.