Program Comenius 2006-2007

PROGRAM COMENIUS 2006/2007 
 

 W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołami europejskimi w ramach programu Comenius 1. 

3-letni projekt rozwoju szkoły zatytułowany jest "Współpraca szkół europejskich przy użyciu Technik Informacyjno Komputerowych", a partnerskimi szkołami są Blaydon St Joseph's Primary School z Anglii i Primary School of Polysitos z Grecji. 

WIZYTA W BLAYDON ST. JOSEPH'S PRIMARY SCHOOL W ANGLII 

 
W ramach pierwszego roku realizacji projektu, w dniach 19-22.10.2006r, odbyła się wizyta nauczycielek naszej szkoły w New Castle. Szkoła z Anglii, która pełni funkcję szkoły koordynującej, zorganizowała spotkanie dla przedstawicieli szkół z Polski i Grecji, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń, bliższe poznanie partnerskich szkół i zatwierdzenie zadań do realizacji w pierwszym roku trwania projektu. 
 
W spotkaniu tym z naszej szkoły uczestniczyły trzy nauczycielki: 
 
-Iwona Chmurzyńska - wicedyrektor 
-Ewa Bielawska - nauczycielka przyrody 
-Magdalena Morawska - nauczycielka języka angielskiego 
 
Nauczycielki z naszej szkoły miały możliwość obserwacji lekcji prowadzonych w angielskiej szkole za pomocą TIK, jak również poznania struktur organizacyjnych i metod pracy w Anglii. 


 
WIZYTA W PRIMARY SCHOOL OF POLYSITOS W GRECJI 
 


W ramach współpracy w Programie Socrates Comenius w dniach 14 - 19 lutego 2007r. nauczycielki SP 2 w Puławach: M. Morawska - koordynator programu oraz A. Marek, A. Mieczan i A. Pajurek uczestniczyły w wyjeździe do Primary School of Polysitos  Xanthi w Grecji. 
Wizyta w Xanthi i Polysitos odbyła się zgodnie z programem opracowanym przez koordynatorkę ze szkoły w Polysitos panią Jenny, nauczycielkę j. angielskiego. Gości powitano w Ośrodku Kultury w Polysitos. Przedstawiono tam bardzo ciekawy program artystyczny, oddający niezwykły koloryt kultury regionu Tracji. Goście zostali obdarowani symbolicznymi prezentami w postaci masek karnawałowych, nawiązujących do mającej w tym regionie tradycji parady karnawałowej w ostatni dzień karnawału. W czasie wizyty nauczycielki zapoznały się z funkcjonowaniem szkoły w Polysitos. Poznały atmosferę panującą w gronie dyrekcji, nauczycieli i uczniów, organizację i pracę dyrektora i nauczycieli w szerokich działaniach dotyczących kultywowania miejscowych tradycji, poznały charakter pracy nauczycieli na lekcjach informatyki oraz obserwowały lekcje szkolne. 
Goście zwiedzili kościół św. Mikołaja w Porto Lagos, muzea w Xanthi, port i wykopaliska archeologiczne w Abderze -miasteczku Demokryta i Pedagogikosa, któremu jako pierwszemu płacono za uczenie uczniów. Panie podziwiały paradę karnawałową, w której uczestniczyły poprzebierane grupy dorosłych i dzieci przyjeżdżające z całego regionu. 
Na koniec podsumowano całą wizytę. Opracowano, cele, terminy i program dalszej współpracy w ramach programu Sokrates Comenius, m. in. sposoby przetwarzania i przekazania relacji z odbytej wizyty. 

Dyrekcja i przedstawiciele szkół w Grecji i Anglii zostali zaproszeni do naszej szkoły. 
 

WIZYTA NAUCZYCIELI Z ANGLII I GRECJI W NASZEJ SZKOLE 

 
W dniach 26- 29 kwietnia gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Grecji i Anglii w ramach współpracy w Programie Sokrates Comenius. Nauczycieli powitały dzieci w strojach krakowskich tradycyjnie chlebem i solą. Natomiast w sali gimnastycznej odbył się program artystyczny, który rozpoczął polski taniec narodowy - polonez w wykonaniu uczniów z klasy III a. Goście byli zachwyceni występem naszych zdolnych uczniów, a szczególnie wesołym występem dzieci z klasy I a, które zatańczyły Kaczuchy. 
W czasie wizyty nauczyciele zapoznali się z funkcjonowaniem szkoły, poznali organizację i pracę dyrektora i nauczycieli, obserwowali lekcje szkolne. W kolejnych dniach wizyty zwiedzili nasze miasto, Kazimierz Dolny i Kozłówkę. Goście podziwiali zabytkowe skarby naszej kultury, którymi byli zachwyceni. 
Odbyło się również spotkanie robocze, w którym wzięli udział nauczyciele uczestniczący w dotychczasowych wyjazdach. Posumowano współpracę, podzielono się wiele cennymi uwagami i spostrzeżeniami. 
Goście podziękowali za gościnność i serdeczność, z jaką ich przyjęliśmy.