Skład SU

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Duda

Zastępca Przedniczącego Samorządu Uczniowskiego: Lena Urbaniak 

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego: Oliwia Bielec

OPIEKUNOWIE: Justyna Domańska i Paweł Bartuzi 

Poczet sztandarowy:

Lena Sułek
Agata Fumaga
Jakub Stachoń
Filip Michałek
Kacper Koza
Izabela Stodulska
Weronika Zalewska
Oliwia Bielec
Lena Urbaniak
Anna Skwarek