Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Wyniki egzaminu 2019-2020.jpg

Wyniki egzaminu 2020-2021.jpg

Wyniki egzaminu 2019-2020.jpg