Projekt do budżetu obywatelskiego

image002.jpg

Zwracam się do Państwa z prośbą o oddanie głosów na złożony przeze mnie projekt do budżetu obywatelskiego „Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach”.

Projekt przewiduje utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych przy ul. al. Mała 10. Z siłowni będą korzystać nie tylko mieszkańcy pobliskich osiedli, ale także dzieci, młodzież z okolicznych szkół podstawowych oraz wszystkie osoby korzystające z kompleksu boisk. Miejsce to będzie służyć wszystkim bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej. Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a także dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Projekt otrzymał nr 13. Mam nadzieję, że szczęśliwy. Aby projekt mógł być skierowany do realizacji, musi otrzymać w głosowaniu co najmniej 300 głosów mieszkańców.  Każdy głos jest ważny i za wszystkie oddane głosy z góry dziękuję.                    

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 16 lat. Jeśli chcesz wziąć udział w głosowaniu, a nie jesteś zameldowany w Puławach, możesz dopisać się do listy mieszkańców wypełniając specjalny formularz.

Oddanie głosu przez mieszkańca Miasta następuje za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania w elektronicznym systemie głosowania. Link do głosowania dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Można głosować z każdego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu. Musisz posiadać także telefon komórkowy, na który otrzymasz jednorazowy kod weryfikacyjny. Po wpisaniu kodu w system następuje kwalifikacja twojego głosu.
Nie posiadasz dostępu do Internetu? Nie radzisz sobie z urządzeniami elektronicznymi? Nie ma problemu. W trakcie głosowania w Urzędzie Miasta Puławy udostępnione zostaną komputery, a uprawnione osoby pomogą Ci zagłosować.

Termin głosowania 04.09.2023 r. do 11.09.2023 r.

Zachęcam Państwa do głosowania

Sylwia Sobich