Informacja o obiadach

obiad.png

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od dnia 5 września 2023r.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY NALEŻY UIŚCIĆ DO 5-TEGO WRZEŚNIA.

Klasy II - VIII – deklaracje złożone w poprzednim roku szkolnym pozostają ważne. Przyjmuje się, że wszyscy uczniowie, którzy korzystali ze stołówki szkolnej w czerwcu 2023r., będą jeść obiady od września 2023r.

Dotychczasowe numery kont, karty oraz hasła i loginy  pozostają ważne.

Rodzice, których dzieci nie będą już jeść obiadów w stołówce szkolnej (a jadły w czerwcu) zobowiązani są do złożenia deklaracji o rezygnacji z korzystania z obiadów (dostępna na stronie Szkoły w zakładce stołówka,w regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej, jako zał. nr 2)do dnia 4 września 2023r.w formie pisemnej u Intendenta Szkoły lub wysłanie skanu tej rezygnacji e-mailem na adres intendent.sp2@um.pulawy.pl

Klasy pierwsze oraz oddział przedszkolny – należy złożyć pisemną deklarację korzystania z obiadów w stołówce szkolnej (dostępna u wychowawców klas).

Dyżur wakacyjny– opłaty za dyżur należy uiścić na indywidualny nr konta w dniach 1-10 września.

UWAGA! NUMER KONTA DO PŁATNOŚCI ZA DYŻUR WAKACYJNY JEST INNY NIŻ NR KONTA, NA KTÓRY PŁACĄ PAŃSTWO ZA POSIŁKI DZIECI W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO!!! Numery kont i kwoty do zapłaty za dyżur zostaną Państwu podane przez wychowawców klas dnia 1 września.

Wszyscy chętni, którzy nie korzystali dotychczas ze stołówki szkolnej, a chcieliby jeść obiady od września, zobowiązani są do złożenia deklaracji korzystania z obiadów (dostępna na stronie Szkoływ zakładce stołówka, w regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej, jako zał. nr 1).

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod nr (81)458 65 07